Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών

Διευθυντής:  Δημήτρης Σταύρου, Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε.  
Ιστοσελίδα: https://edthe.edc.uoc.gr/  
Στόχοι :
Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
α) την κάλυψη των διδακτικών αναγκών, ιδιαίτερα όσον αφορά την πειραματική διαδικασία της διδασκαλίας και την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών του τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο,
β) τη διεξαγωγή έρευνας στη διδακτική των θετικών επιστημών και στα συναφή αντικείμενα,
γ) την κάλυψη διδακτικών αναγκών άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης, εφόσον τούτο είναι δυνατό και ζητείται από τα τμήματα αυτά,
δ) τη συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς για προώθηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.
Τρέχοντα Ερευνητικά Έργα
STEM Digitalis
Δ. Σταύρου
EU ERASMUS+ KA2
The STEM – DIGITALIS project aims at designing and developing blended and distance learning environments for teaching prospective science teachers advanced STEM topics. Particularly, the specific objectives of the project are the: 
 • Development of innovative digital teaching scenarios on advanced STEM topics
 • Development of teaching and learning strategies that promote meaningful use of digital technologies for teaching advanced STEM topics in blended and distance learning environments
 • Development of an open-access educational platform where digital teaching material on advanced STEM topics may be shared across Europe in diverse educational, economical, and cultural contexts
Development of guidelines and recommendations for teaching prospective science teachers advanced STEM topics in online environments 
 
• STAGE
Δ. Σταύρου
EU ERASMUS+ KA2

STAGE project aims to train scientists, and especially females who are currently underrepresented both in science and in science communication, to communicate science effectively and engage the public in climate change action. By adopting a gender-inclusive approach to public engagement with science, the project aims to address the following objectives:

 • – Train scientists, especially female, to engage public with scientific issues, concepts and actions related to climate change
  – Build the capacity of scientists, especially female, to reflect critically on the social, historical, cultural and ethical dimensions of science, particularly in the field of climate change
 • – Develop scientists', especially females’, writing and oral skills needed to engage with the public in various spaces: popular science magazines, newspapers, websites, social media, TV, radio, TEDx talks, science festivals etc.
 • – Improve scientists’ understanding of the factors causing distrust towards scientists and disengagement with science
 • – Develop scientists’, especially females’, understanding of how public engagement can benefit their career
 
• Innovative Schools: Teaching & Learning in DIGITAL STEM LABS
Δ. Σταύρου
EU ERASMUS+ KA2
The project "Innovative Schools: Teaching & Learning in DIGITAL STEM LABS" aims at creating a strategic partnership for Digital Education Readiness (School education). The specific objective of the project is to enhance the provision of the STEM education at (lower/ upper-secondary) level through wider integration of digital contents into the school curriculum in full compliance with the distance learning and teaching. The project also aims to improve the competencies of secondary school teachers for the development of digital teaching methodology in line with the new applying of distance STEM education (innovations, smart specialisation, design-based innovation). The partnership of secondary schools and higher education institutions will promote networking of institutions across the EU, sharing of resources and expertise, and collaboration with digital technology providers and experts in educational technologies and relevant pedagogical practice, to develop tailor made solutions adapted to local challenges and realities in STEM education.
Image
 • Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο Τ.Κ. 74100
 • secretary@keme.uoc.gr
 • 28310-77100 , 28310-77102

Social List

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου χρησιμοποιούμε Cookies

Νομοθεσία