Εργαστήριο Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης (ΔΙΠΟΛ) & Παρατηρητήριο Δημόσιας Διοίκησης (ΠΔΔ)


Διευθυντής: Νεκτάριος (Άρης) Αλεξόπουλος, Αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης στο αντικείμενο «Πολιτική Ανάλυση, Μεθοδολογία»
Ιστοσελίδα: https://keme.uoc.gr/index.php/el/ergastiria/koinonikes-epistimes/dipol-pdd/weblink/29/315/1

Το διδακτικό και ερευνητικό αντικείμενο του εργαστηρίου εκτείνεται στις περιοχές του σχεδιασμού και υλοποίησης των δημοσίων πολιτικών, καθώς και της θεσμικής οργάνωσης του κράτους. Στόχος είναι η ανάλυση του παραγόμενου αποτελέσματος πολιτικής με έμφαση στο φαινόμενο της μεταρρύθμισης, μέσα από την εξέταση του ανθρώπινου δυναμικού και της θεσμικής διευθέτησης των λειτουργιών του κράτους. Θα μελετηθεί η σχέση μεταξύ των πυλώνων διακυβέρνησης στο εγχώριο και διεθνές περιβάλλον προσφοράς και ζήτησης δημοσίων πολιτικών: της κυβέρνησης, της δημόσιας διοίκησης, του κοινοβουλίου, της δικαιοσύνης και των αυτοδιοικητικών δομών. Ιδιαίτερο πεδίο ενδιαφέροντος θα αποτελέσει ο ρυθμιστικός ρόλος του κράτους, στα πεδία της λειτουργίας της αγοράς, της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας με έμφαση στην αναζήτηση μεθόδων βέλτιστης επαναρρύθμισης και στην οργάνωση και λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών.

Μέλη

(ΔΕΠ) Νεκτάριος (Άρης) Αλεξόπουλος, Ήβη-Αγγελική Μαυρομούστακου, Αλέξανδρος Κεσσόπουλος και λοιπά μέλη του Τμήματος με συναφές αντικείμενο ή έργο με αυτό του Εργαστηρίου

(ΕΔΙΠ) Δημήτριος ΒυζιργιαννάκηςΠελαγία Τσακιράκη.

(ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ) Κωνσταντίνος Μαργαρίτης

(ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ) Ευτυχία Κοντού, Δημήτριος Κρήτας, Ευαγγελία Μπομπέτση, Ιωάννης Μουρούτσος, Μιλτιάδης Πελοποννήσιος, Σταύρος Ρακιντζής

Image
  • Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο Τ.Κ. 74100
  • secretary@keme.uoc.gr
  • 28310-77100 , 28310-77102

Social List

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου χρησιμοποιούμε Cookies

Νομοθεσία