Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (ΕΔΙΑΜΜΕ)
Διευθύντρια: Δρ. Ασπασία Χατζηδάκη, Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε.
Ιστοσελίδα:  www.ediamme.edc.uoc.gr 

 

Στόχοι

-Να ερευνά και να προωθεί τα θέματα παιδείας και εκπαίδευσης των Ελλήνων της διασποράς και ιδιαίτερα των αποδήμων Ελλήνων, σε συνάρτηση με την κοινωνικοοικονομική και πολιτισμική τους κατάσταση στις χώρες που ζουν και με τις πολιτισμικές συνθήκες στις χώρες αυτές.
-Να ερευνά και να προωθεί εκπαιδευτικά θέματα των παλιννοστούντων Ελλήνων και των αλλοδαπών στην Ελλάδα, σε συνάρτηση με τις κοινωνικοοικονομικές, πολιτικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές συνθήκες στην Ελλάδα.
-Να καταρτίζει και να επιμορφώνει τους εκπαιδευτικούς που καλούνται να διδάξουν την Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα σε μαθητές ελληνικής και μη ελληνικής καταγωγής στο εξωτερικό, στους Έλληνες παλιννοστούντες μαθητές και στους αλλοδαπούς μαθητές στην Ελλάδα.
-Να παράγει διδακτικό υλικό για την διδασκαλία της Ελληνικής, ως Δεύτερης Γλώσσας και για την διδασκαλία του ελληνικού πολιτισμού στις παραπάνω κατηγορίες μαθητών.

Τρέχοντα Ερευνητικά Έργα
  • • Συμμετοχή μελών και συνεργατών του Εργαστηρίου (Α. Χατζηδάκη, Θ. Μιχελακάκη, Π. Θώμου, Δ. Κοντογιάννη) στο χρηματοδοτούμενο από τη UNICEF επιμορφωτικό πρόγραμμα Teach4Integration (Δεκ.2022-Ιούλιος 2023) με συντονιστή φορέα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Επ. Υπεύθυνος: Καθ. Γ. Ανδρουλάκης), που λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΙΕΠ και του Υπουργείου Παιδείας. Oι κκ. Θώμου και Χατζηδάκη είναι υπεύθυνες και για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για δύο θεματικές ενότητες του σεμιναρίου.

  • • Συμμετοχή της κ. Χατζηδάκη και της κ. Θώμου στο πρόγραμμα ERASMUS+ KA220-HED (Cooperation in Higher Education) με τίτλο Global Teacher Education (GatherEd) και τριετή διάρκεια (Νοέμβριος 2021-Οκτώβριος 2024). Το πρόγραμμα συντονίζει το Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας (Haskoli Islands), ενώ συμπράττουν ως εταίροι (partners) τα εξής ΑΕΙ: Universitetet i Oslo (Νορβηγία), Universidad de Granada (Ισπανία), Oranim Academic College of Education-The Kibbutz Movement (Ισραήλ), Πανεπιστήμιο Κρήτης.
  • Σκοπός του προγράμματος είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών με έμφαση στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών (κατάρτιση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση). Το πρόγραμμα εστιάζει στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη διαχείριση της πολιτισμικής και γλωσσικής ετερογένειας στη σχολική τάξη και την υπεύθυνη χρήση των ΤΠΕ (digital responsibility).

  • • Θερινά Σχολεία με ομογενείς και αλλογενείς φοιτητές. Τον Ιούλιο του 2023 ξεκινάει και πάλι (διακοπή λόγω της πανδημίας) το Θερινό Σχολείο Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας που απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες από την Αυστραλία, σε συνεργασία με το LOGOS Australian Centre for Hellenic Language & Culture στο Flinders University of Adelaide.
Image
  • Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο Τ.Κ. 74100
  • secretary@keme.uoc.gr
  • 28310-77100 , 28310-77102

Social List

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου χρησιμοποιούμε Cookies

Νομοθεσία