Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ)

Διευθυντής: Καθηγητής Νίκος Παπαδάκης (sttvaz@yahoo.gr τηλ: 2831077117)

Ιστοσελίδα: http://kepet.keme.uoc.gr/

Οι στόχοι του εργαστηρίου περιλαμβάνουν επίσης τη διεξαγωγή και εκπόνηση ερευνών και μελετών, τη συστηματική και πολυεπίπεδη έρευνα στις θεματικές με τις οποίες κυρίως ασχολείται (βλ. παρακάτω), τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα, τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, συνεδρίων και workshops, την παροχή υπηρεσιών σε άλλα ιδρύματα, κ.τ.λ. Θεματικές (π.χ. από την ιστοσελίδα σας στο keme.uoc.gr): Διακυβέρνηση/ Ευρωπαϊκή Πολιτική/ Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση/ Δημόσιες Πολιτικές (με έμφαση στις πολιτικές απασχόλησης, στις πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης, και στην κοινωνική πολιτική)/ Βιώσιμη Ανάπτυξη/ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (HRD)/ Μεταναστευτική Πολιτική

Τρέχοντα Ερευνητικά Προγράμματα
«Διαχείριση της Μετανάστευσης στην Ελλάδα: Κατασκευή Πιλοτικού Μοντέλου (Start-up) Πρόβλεψης για τις Μεταναστευτικές Ροές και Ανάπτυξη Σεναρίων Πολιτικής για την Ελληνική Μεταναστευτική Πολιτική» (ΚΑ 11209) που υλοποιείται από το ΚΕΠΕΤ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης (Π.Κ.) και Ερευνητική Ομάδα του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Π.Κ, με ΕΥ τον Καθηγητή Νίκο Παπαδάκη και χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης (Προγράμματα Κατηγορίας Γ2- Διάρκεια Έργου: 18/10/2022- 17/04/2024)
Image
  • Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο Τ.Κ. 74100
  • secretary@keme.uoc.gr
  • 28310-77100 , 28310-77102

Social List

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου χρησιμοποιούμε Cookies

Νομοθεσία