Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας, Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας για την Περιφέρεια Κρήτης

Διευθυντής: Τζουβελέκας Βαγγέλης (v.tzouvelekas@uoc.gr, 2831077417)

Ιστοσελίδα: http://economics.soc.uoc.gr/emrun , http://www.facebook.com/emrun.uoc

  • Η εκμετάλλευση της τεχνογνωσίας και των υποδομών του Ιδρύματος για τη διενέργεια ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών καθώς και μελετών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
  • Η αλληλεπίδραση του Ιδρύματος με την κοινωνία και οικονομία, αναδεικνύοντας την αναπτυξιακή του στρατηγική.

Επίσης η ΜΕΚΓ αναλαμβάνει τη διεξαγωγή ερευνών γνώμης και ερευνών αγοράς για λογαριασμό τρίτων – ιδιωτικών φορέων, επιχειρήσεων ή θεσμικών παραγόντων, με σκοπό την εξασφάλιση μέσων και πόρων για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας και της γενικότερης ανάπτυξης του Πανεπιστημίου.

Τρέχοντα Ερευνητικά Προγράμματα
Mοuntain Valorisation through INterconnectedness and Green growth (MOVING)
Coordinator : University of Cordoba (UCO)
Funding: Horizon 2020
Description:
MOVING aims to build capacities and co-develop – through a bottom-up participatory process that involves value chain actors, stakeholders and policy-makers – relevant policy frameworks across Europe for the establishment of new or upgraded/upscaled value chains that contribute
to the resilience and sustainability of mountain areas to climate change.
 
Sustainable Innovation and Governance in the Mediterranean Area for the Water Energy Food Nexus (SIGMA-NEXUS)
Coordinator: Technical University of Munich (TUM)
Funding: PRIMA- Horizon 2020
Description:
SIGMA-NEXUS aims to:
  • Review and evaluate existing and past initiatives in the Mediterranean region and evaluate interventions that balance socio-economic and resource-related factors.
  • Identify key technical and ecological features that promote resilient and productive agro-ecosystems by conducting comparative analysis and model simulation. One case (case-study) will concern the lake of Kournas and the uses of its water potential.
  • Implement training programs and organize workshops that facilitate knowledge transfer and support decision-making, cross-sectoral governance, scalability and stakeholder engagement.
  • Develop a digital innovation portal for the Water-Ecosystems-Food (WEcoF) cycle that promotes the co-design of Nexus initiatives and acts as a capacity building tool.
Image
  • Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο Τ.Κ. 74100
  • secretary@keme.uoc.gr
  • 28310-77100 , 28310-77102

Social List

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου χρησιμοποιούμε Cookies

Νομοθεσία