Εργαστήριο Ψυχολογίας
Διευθύντρια: Βασιλική Τσούρτου, vtsourtou@uoc.gr/, 2831077125  

Στόχοι

Το Εργαστήριο Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών ιδρύθηκε το 2000, με πρωτοβουλία του Γιάννη Κουγιουμουτζάκη. Έχει ως κύριο στόχο την υποστήριξη της έρευνας των μελών του, ειδικά στην αναπτυξιακή ψυχολογία, την κοινωνική και πολιτική ψυχολογία, καθώς και στην ψυχολογία της αντίληψης, της έκφρασης, της τέχνης και της δημιουργικότητας. Παράλληλα, τα μέλη του Εργαστηρίου Ψυχολογίας συνεργάζονται με τα άλλα εργαστήρια του Τμήματος για την υλοποίηση ερευνητικών δράσεων στα πεδία της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

 
Τρέχοντα Ερευνητικά Έργα
1. Social Representations of Diversity: diversity, identities and policy in a comparative context (DIVIDE-IN)
Description: the project studies through qualitative and quantitative methods social representations, political usages and effects of the concept of “diversity”, by retrieving data from general population, Twitter, political organizations, and parliament archives in Greece and Cyprus.
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Τηλέμαχος Ιατρίδης

Ερευνητική Ομάδα: Σταυρούλα Διαμαντή, δύο μεταδιδακτορικοί ερευνητές, Ειρήνη Καδιανάκη (Πανεπιστήμιο Κύπρου).

2. Unaccompanied minors and young adults in Greece
Description: this research entails a qualitative study of unaccompanied migrant children and young adults in Greece to document their experiences of support services in Greece in order to inform policy making and the development of child and young adult support services. The Rights Lab is working on this in collaboration with the University of Crete and the Aristotle University of Thessaloniki, for the National Rapporteur for Trafficking in Human Beings, Ministry of Foreign Affairs, Hellenic Republic
Επιστημονικά ΥπεύθυνηAndrea Nicholson (Rights Laboratory , University of Nottingham)
Ερευνητική Ομάδα:
Βασιλική Τσούρτου
Σουζάνα Χιώτη, Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος ΦΚΣ
Κορνηλία Χατζηνικολάου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης   
 
3.Doctoral Studies
Επιστημονικέςε περιοχές
-Βρεφικά αυτεπίγνωτα συναισθήματα (μικροαναλυτική μέθοδος)
-Γνωστική ευελιξία και γονική αποδοχή/απόρριψη στη μέση παιδική ηλικία
Research areas:
-Infants’ self-conscious emotions (microanalytic method);
-Cognitive flexibility and parental acceptance/rejection in middle childhood
Image
  • Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο Τ.Κ. 74100
  • secretary@keme.uoc.gr
  • 28310-77100 , 28310-77102

Social List

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου χρησιμοποιούμε Cookies

Νομοθεσία